Thông Tin Tuyển Dụng

Tuyển dụng KIẾN TRÚC SƯ

Thứ năm, 26/03/2015

YÊU CẦU: 
- CÓ Ý TƯỞNG TỐT ĐẺ PHÁT TRIỂN BẢN VẼ 3D. THÀNH THẠO CÁC PHẦN MỀM VỀ 3D - RENDER.
- HIỂU BẢN VẼ KỸ THUẬT, CÓ KHẢ NĂNG PHỤ TRIỂN KHAI 2D.
- NHIỆT HUYẾT TRONG CÔNG VIỆC. BIẾT HỌC HỎI. TRÁCH NHIỆM CAO VỚI CÔNG VIỆC.
- KINH NGHIỆM: TRÊN 3 NĂM LÀM VIỆC.

LƯU Ý:
- QUẢN LÝ CÔNG VIỆC - KHÔNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
- LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ THƯỞNG, % TỐT.
- KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TỐT.

HỒ SƠ NỘP VỀ: info@congtrinhxanh.vn hoặc info.congtrinhxanh@gmail.com
Công ty sẽ liên hệ những hồ sơ tốt để trao đổi.
 

Congtrinhxanh News.