Trụ Sở - Trường Học - Bệnh Viện

Trụ sở Công ty sổ xố Kiến Thiết Vĩnh Long

  • Địa điểm: Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
  • Nội dung thực hiện: Tham gia dự thi thiết kế phương án