Trụ Sở - Trường Học - Bệnh Viện

BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC - KHÁNH HOÀ

  • Địa điểm: Tp.Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà
  • Nội dung thực hiện: Tư vấn thiết kế