Factory

Nhà máy xử lý - tái chế chất thải công nghiệp CTNH

  • Address: xã Tân Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước
  • Perform content: Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án

► Chi tiết dự án:

- Diện tích khuôn viên: 3,1ha

- Tổng mức đầu tư: 280 tỷ