Factory

Nhà máy xử lý - tái chế chất thải công nghiệp CTNH

  • Address: xã Tân Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước
  • Perform content: Tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án

► Chi tiết dự án:

- Diện tích khuôn viên: 3,1ha

- Tổng mức đầu tư: 280 tỷ
You can get more information about ca best replica watches if you read this website. All popular models are available.

You cannot miss cheap swiss replica watches on this website with less money.