Thông Tin Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG...... KIẾN TRÚC SƯ..... TRẺ

Thứ tư, 12/11/2014

YÊU CẦU: 
- CÓ Ý TƯỞNG TỐT ĐẺ PHÁT TRIỂN BẢN VẼ 3D. THÀNH THẠO CÁC PHẦN MỀM VỀ 3D (ƯU TIÊN REVIT) - RENDER.
- NHIỆT HUYẾT TRONG CÔNG VIỆC. BIẾT HỌC HỎI. TRÁCH NHIỆM CAO VỚI CÔNG VIỆC.

LƯU Ý:
- QUẢN LÝ CÔNG VIỆC - KHÔNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
- LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ THƯỞNG, % TỐT.
- KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TỐT.

HỒ SƠ NỘP VỀ: info@congtrinhxanh.vn hoặc info.congtrinhxanh@gmail.com
Công ty sẽ liên hệ những hồ sơ tốt để phỏng vấn.
 

Congtrinhxanh News.