Thông Tin Tuyển Dụng

Tuyển dụng KIẾN TRÚC SƯ

 

 

TUYỂN DỤNG...... KIẾN TRÚC SƯ..... TRẺ

YÊU CẦU: 
- CÓ Ý TƯỞNG TỐT ĐẺ PHÁT TRIỂN BẢN VẼ 3D. THÀNH THẠO CÁC PHẦN MỀM VỀ 3D (ƯU TIÊN REVIT) - RENDER.
- NHIỆT HUYẾT TRONG CÔNG VIỆC. BIẾT HỌC HỎI. TRÁCH NHIỆM CAO VỚI CÔNG VIỆC.