Tư vấn xây dựng

Congtrinhxanh thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ sau:

  • Tư vấn quản lý dự án.
  • Tư vấn thẩm định – Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình.
  • Tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và các thiết bị lắp đặt công trình.
  • Tư vấn giám sát thi công công trình.
  • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lựơng công trình.
  • Thực hiện mô hình đồ án quy hoạch chi tiết, mô hình công trình kiến trúc.
  • Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội - ngoại thất.
  • Shop around. The best Swiss iwc fake watches UK with high quality are here. Read more details if you want.
    Wish you buy UK cheap rolex replica watches from the discounted website. They are suitable for both men and women.