Tư vấn đầu tư dự án

Congtrinhxanh sẽ giúp chủ đầu tư hoàn thành những thủ tục đầu tư ban đầu với thời gian nhanh nhất và chi phí hợp lý nhất:

 • Tư vấn pháp lý dự án, bao gồm:
  • Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư phù hợp.
  • Xin chủ trương đầu tư
  • Tư vấn xin phép các thủ tục pháp lý về xây dựng: xin chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc, thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, đăng ký cam kết bảo vệ mội trường, lập đánh giá tác động môi trường, thẩm định dự án đầu tư, xin phép xây dựng, …
 • Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật: tư vấn, tính toán hiệu quả đầu tư để đưa ra quyết định đầu tư khi bắt đầu dự án.
 • Cheap UK fake rolex watches with Swiss movements are worth having.
  The Swiss knockoff website provides male and female wearers best Swiss replica watches UK online.