Công trình cao ốc - Thương mại

MUNICH HOTEL

  • Địa điểm: 105-107 Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
  • Nội dung thực hiện: PHÁP LÝ - THIẾT KẾ