Công trình cao ốc - Thương mại

Chung cư CBCNV Thiên Nam

  • Địa điểm: Xã Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
  • Nội dung thực hiện: Tư vấn thiết kế