Công trình cao ốc - Thương mại

JJS JEWELLERY PLAZA

  • Địa điểm: 22c Mao Tse Toung, Phnom Penh, Cambodia
  • Nội dung thực hiện: Thiết kế

► Chi tiết dự án:

- Diện tích khuôn viên: 281m2

- Qui mô: 01 hầm và 15 tầng

- DTXD: 4.160m2

- Tổng mức đầu tư: 1,664,000.00 USD