Công trình cao ốc - Thương mại

NHÀ Ở XÃ HỘI THẢO ĐIỀN

  • Địa điểm: Đường Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Tp.HCM
  • Nội dung thực hiện: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán