Nhà Ở Riêng Lẽ

NHÀ Ở NGUYỄN VĂN CÔNG - GV

  • Địa điểm: Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
  • Nội dung thực hiện: Thiết kế & Thi công